Kadra

Zespół MedAmi tworzy wykwalifikowany personel pielęgniarski, który doświadczenie zawodowe zdobywa na oddziałach szpitalnych. Nasze pielęgniarki doskonalą swoje umiejętności i dbają o permanentny rozwój zawodowy poprzez udział w licznych szkoleniach i kursach – zarówno tych specjalistycznych jak i doskonalących. Wsparciem dla naszego wykwalifikowanego personelu pielęgniarskiego są lekarze specjaliści, którzy pozostają do Państwa dyspozycji w Medami.


ANNA PYTEL

nr 0900899P – prawo wykonywania zawodu pielęgniarki

Kierownik ds. pielęgniarstwa. Uzyskała tytuł licencjata pielęgniarstwa. Ukończyła kursy kwalifikacyjne w zakresie: pielęgniarstwa rodzinnego oraz pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki medycznej. Dodatkowo rozwijała swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach specjalistycznych w aspekcie: ratownictwa medycznego dla pielęgniarek i położnych oraz pierwszej pomocy w nagłych przypadkach. Przez wiele lat pracowała na Oddziałach: Kardiologicznym oraz Onkologii jak również w Izbie Przyjęć. Posiada wieloletnie doświadczenie w leczeniu i pielęgnacji trudno gojących ran. Absolwentka wielu kursów i warsztatów z zakresu zastosowania nowoczesnych metod terapii leczenia ran, w szczególności opatrunków specjalistycznych. Wieloletnia praca z różnymi Pacjentami pozwoliła wypracować specjalistyczne podejście, w którym oprócz profesjonalizmu kluczową rolę odgrywa troska o jak najwyższy komfort Pacjenta i delikatność w podejmowanym leczeniu.

JOANNA GLIŃSKA

nr 0911481P – prawo wykonywania zawodu pielęgniarki

Magister pielęgniarstwa, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego. Ukończyła studia podyplomowe na UG „Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej”. Uczestniczka licznych kursów i warsztatów doskonalących z zakresu: leczenie ran, stopy cukrzycowej, zastosowania nowoczesnych opatrunków w leczeniu trudno gojących się ran. Przez wiele lat doświadczenie zdobywała na oddziale kardiologii.

JOLANTA SKORUPA

nr 0908622P – prawo wykonywania zawodu pielęgniarki

Magister w zakresie pracy socjalnej i edukacji zdrowotnej. Pielęgniarka opieki długoterminowej. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywane na oddziałach kardiologii, neurologii i leczenia udarów oraz chorób wewnętrznych. Uczestniczka szkoleń obejmujących tematykę zastosowania nowoczesnych metod leczenia ran oraz ukończony kurs kwalifikacyjny – pielęgniarstwo opieki długoterminowej.

LIDIA SPORNA

nr 2601518P – prawo wykonywania zawodu pielęgniarki

Licencjat w zakresie pielęgniarstwa. Uzyskała tytuł Pielęgniarki Specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego. Ukończyła kursy kwalifikacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej oraz w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego. Jest absolwentką kursów specjalistycznych w zakresie: pielęgniarstwo opieki paliatywnej oraz resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Doświadczenie zawodowe zdobywała na oddziałach: dziecięcym, chorób wewnętrznych oraz w opiece paliatywnej. Uczestniczka licznych szkoleń i warsztatów doskonalących z zakresu: leczenie ran, zastosowania nowoczesnych opatrunków w leczeniu trudno gojących się ran.

JOANNA PAŹDZIOCH

0910338P – prawo wykonywania zawodu pielęgniarki

Pielęgniarka opieki długoterminowej. Uczestniczka szkoleń z zakresu profilaktyki i leczenia odleżyn oraz warsztatów doskonalących z zakresu: leczenie ran, zastosowania nowoczesnych opatrunków w leczeniu trudno gojących się ran. Dysponuje ponad 20- letnim doświadczeniem w lecznictwie szpitalnym na oddziałach kardiologii, interny i radioterapii oraz ukończonym kursem kwalifikacyjnym – pielęgniarstwo opieki długoterminowej.

ALEKSANDRA FILIP

0905108P – prawo wykonywania zawodu pielęgniarki

Uzyskała tytuł licencjata w zakresie pielęgniarstwa. Pielęgniarka opieki długoterminowej. Absolwentka kursu kwalifikacyjnego w zakresie pielęgniarstwa rodzinnego. Ukończyła kursy specjalistyczne w zakresie: pielęgniarstwo opieki paliatywnej oraz pielęgniarstwo w chorobach układu oddechowego i gruźlicy.Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywane na oddziałach chorób wewnętrznych. Uczestniczka licznych szkoleń i warsztatów doskonalących z zakresu: leczenie ran, stopy cukrzycowej, zastosowania nowoczesnych opatrunków w leczeniu trudno gojących się ran.

ANNA GORZEJEWSKA

0904431P – prawo wykonywania zawodu pielęgniarki

Uzyskała tytuł licencjata w zakresie pielęgniarstwa. Pielęgniarka opieki długoterminowej. Ukończyła kursy specjalistyczne w zakresie: pielęgniarstwo opieki paliatywnej. Chętnie uczestniczy w szkoleniach z zakresu profilaktyki i leczenia ran przewlekłych z zastosowaniem nowoczesnych opatrunków. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywane na oddziałach chorób wewnętrznych.

AGNIESZKA MĄCZKA

nr 0910861P – prawo wykonywania zawodu pielęgniarki

Magister pielęgniarstwa. Pielęgniarka opieki długoterminowej. Ukończyła kurs specjalistyczny „Leczenie ran” Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywane na oddziale intensywnej opieki. Uczestniczka szkoleń obejmujących tematykę zastosowania nowoczesnych metod leczenia ran.

IWONA KLIKOWICZ-RENK

nr 0908807P – prawo wykonywania zawodu pielęgniarki

Licencjat w zakresie pielęgniarstwa. Pielęgniarka opieki długoterminowej. Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywała na oddziałach kardiologii, intensywnego nadzoru kardiologicznego i chorób wewnętrznych. Uczestniczka szkoleń i warsztatów doskonalących z zakresu: leczenie ran, zastosowania nowoczesnych opatrunków w leczeniu trudno gojących się ran.