konsultacja-lekarska

KONSULTACJA KARDIOLOGA W PLACÓWCE

125.00

Opis produktu

Konsultacja specjalisty kardiologa pacjentów z chorobami serca i układu krążenia.

W trakcie konsultacji lekarz:

  • przeprowadza szczegółowy wywiad medyczny,
  • badanie przedmiotowe,
  • dokonuje oceny stanu zdrowia
  • ustala diagnozę lekarską,
  • rozpisuje zlecenia lekarskie,
  • wypisuje recepty,
  • wystawia skierowanie do szpitala oraz konieczne badania i konsultacje,
  • wystawia zwolnienia lekarskie.

Jak przygotować się do wizyty
Zabrać posiadane dokumenty medyczne (w tym dzienniczek diabetyka, nadciśnieniowca), wyniki badań laboratoryjnych, obrazowych oraz przygotować listę objawów.

Dodatkowe informacje

Czas trwania

20 minut