Badania diagnostyczne

Wieloletnie doświadczenie w zakresie oferowania profesjonalnych usług pielęgniarskich – pozwoliło nie tylko wypracować specjalistyczne podejście do Pacjentów Medami, ale również tak kształtować naszą ofertę i sukcesywnie ją wzbogacać, by możliwie najpełniej odpowiadała na potrzeby zdrowotne Pacjentów. Stąd m.in. w naszej ofercie badania diagnostyczne. Naszą Placówkę wyposażyliśmy w nowoczesny sprzęt medyczny zaś wykonywanie badań powierzamy wyłącznie personelowi z doskonałym przygotowaniem zawodowym. W naszej placówce badania diagnostyczne Pacjenci mogą wykonać w gabinecie MedAmi oraz w otoczeniu wskazanym przez Pacjenta (w domu lub w pracy).

  • Badania laboratoryjne: materiał do badań jest pobierany w naszym gabinecie zabiegowym i w domu Pacjenta. Badania są wykonywane w laboratorium; Bruss Grupa Alab. Sp. z o.o. Laboratorium medyczne.
  • Badanie EKG: Najprostsze badanie służące diagnozowaniu chorób serca i ukazywaniu jego czynności. Badanie wykonywane jest w naszym gabinecie zabiegowym bez wcześniejszej rejestracji oraz w domu Pacjenta.
  • Holter RR: Badanie diagnostyczne polegające na całodobowym pomiarze ciśnienia tętniczego krwi przez specjalny aparat. Pomiary podczas badania wykonują się automatycznie. Urządzenie składa się z mankietu umieszczonego na ramieniu Pacjenta i aparatu z pompką przytwierdzonego do pasa. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja na badanie.
  • Holter EKG: Badanie diagnostyczne polegające na całodobowym monitorowaniu czynności serca. Pozwala ocenić pracę serca zarówno w spoczynku jak i w czasie wykonywania codziennych czynności. Urządzenie składa się z aparatu przytwierdzonego na pasku i elektrod umieszczonych na klatce piersiowej Pacjenta. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja na badanie. Istnieje możliwość założenia aparatu w środowisku Pacjenta.