Badania diagnostyczne

Wieloletnie doświadczenie w zakresie oferowania profesjonalnych usług pielęgniarskich – pozwoliło nie tylko wypracować specjalistyczne podejście do Pacjentów Medami, ale również tak kształtować naszą ofertę i sukcesywnie ją wzbogacać, by możliwie najpełniej odpowiadała na potrzeby zdrowotne Pacjentów. Stąd m.in. w naszej ofercie badania diagnostyczne. Naszą Placówkę wyposażyliśmy w nowoczesny sprzęt medyczny zaś wykonywanie badań powierzamy wyłącznie personelowi z doskonałym przygotowaniem zawodowym. W naszej placówce badania diagnostyczne Pacjenci mogą wykonać w gabinecie MedAmi oraz w otoczeniu wskazanym przez Pacjenta (w domu lub w pracy).

  • Badania laboratoryjne: materiał do badań jest pobierany w naszym gabinecie zabiegowym i w domu Pacjenta. Badania są wykonywane w laboratorium; Bruss Grupa Alab. Sp. z o.o. Laboratorium medyczne.
  • Badanie EKG: Najprostsze badanie służące diagnozowaniu chorób serca i ukazywaniu jego czynności. Badanie wykonywane jest w naszym gabinecie zabiegowym bez wcześniejszej rejestracji oraz w domu Pacjenta.
  • Holter RR: Badanie diagnostyczne polegające na całodobowym pomiarze ciśnienia tętniczego krwi przez specjalny aparat. Pomiary podczas badania wykonują się automatycznie. Urządzenie składa się z mankietu umieszczonego na ramieniu Pacjenta i aparatu z pompką przytwierdzonego do pasa. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja na badanie.
  • Holter EKG: Badanie diagnostyczne polegające na całodobowym monitorowaniu czynności serca. Pozwala ocenić pracę serca zarówno w spoczynku jak i w czasie wykonywania codziennych czynności. Urządzenie składa się z aparatu przytwierdzonego na pasku i elektrod umieszczonych na klatce piersiowej Pacjenta. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja na badanie. Istnieje możliwość założenia aparatu w środowisku Pacjenta.
  • EHO SERCA: echokardiografia serca. Jest to diagnostyczne badanie obrazowe, które pozwala na ocenę budowy oraz funkcjonowania jam i zastawek serca, przepływu krwi oraz dużych naczyń krwionośnych za pomocą ultradźwięków. Wykorzystuje fale ultradźwiękowe, które odbijając się od badanych struktur dają ich obraz („echo”) na monitorze. Badanie to jest całkowicie bezpieczne dla pacjenta.
  • ABI – wskaźnik kostka-ramię: jest jedną z podstawowych metod diagnostycznych przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych (PAD), wykorzystywaną do oceny stanu naczyń tętniczych pod kątem występowania zmian miażdżycowych oraz szacowania ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych. Nieinwazyjne, bezbolesne i bardzo skuteczne badanie wykonujemy za pomocą urządzenia najnowszej generacji MESI.