Usługi pielęgniarskie - W GABINECIE PIELĘGNIARSKIM
Zastrzyk podskórny / domięśniowy
35 zł
Zastrzyk dożylny
40 zł
Wlew kroplowy
od 50 zł
Pobranie krwi do badań
10 zł
Pobranie wymazu z pochwy
30 zł
Wymiana cewnika
100 zł
Poradnia pielęgniarki – 30 min
60 zł
EKG
40 zł
Zdjęcie szwów
od 80 zł
Usługi pielęgniarskie - W DOMU PACJENTA (Dojazd – 1zł zł za każdy kilometr i powrót)
Wlew kroplowy
od 200 zł
Zastrzyk domięśniowy
100 zł
Zastrzyk dożylny
100 zł
Poradnictwo dotyczące pielęgnacji /edukacja pielęgniarska – czas do 50 minut
200 zł
Pobranie materiału do badań laboratoryjnych
100 zł
Założenie zgłębnika (sondy) do żołądka
250 zł
EKG w domu pacjenta
200 zł
Wymiana cewnika
200 zł