Proces leczenia ran - wizyty

Pacjenci z ranami przewlekłymi przebywają pod opieką zespołu pielęgniarskiego, który czuwa nad leczeniem rany i edukacją zdrowotną. Zapewniamy również podstawową diagnostykę przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych (wskaźnik kostka ramię ABI) oraz diagnostykę mikrobiologiczną i konsultację lekarską.

1. Konsultacja kwalifikująca do leczenia rany przewlekłej

W trakcie wizyty kwalifikującej zapada decyzja, czy rana przewlekła kwalifikuje się do leczenia za pomocą specjalistycznych metod stosowanych przez pielęgniarki. W trakcie wizyty rana jest zaopatrzona jałowym opatrunkiem.

2. Wizyta pierwszorazowa

W trakcie wizyty pierwszorazowej głównym celem jest stworzenie planu leczenia pacjenta z raną przewlekłą. Zbieramy wywiad, analizujemy dokumentację dostarczoną przez pacjenta i szukamy powodu braku gojenia rany. Podczas wizyty pierwszorazowej wykonujemy opracowanie rany w technice sterylnej. Następnie dobieramy odpowiednie opatrunki. Standardowy czas trwania wizyty pierwszorazowej w zależności od rozległości i trudności rany to ok. 70 – 90min.

3. Wizyta pielęgniarska kolejna

Podczas wizyt realizowany jest szczegółowy plan leczenia stworzony podczas wizyty pierwszorazowej. Każda z naszych pielęgniarek posiadająca odpowiednie kwalifikacje, jest po szkoleniach i po okresie asystowania innym pielęgniarkom, oraz po potwierdzeniu nabytych umiejętności – uzyskuje możliwość samodzielnego przyjmowania pacjentów. Czas trwania wizyty pielęgniarskiej zależy od rozległości i trudności rany. Zwykle jest to 50-80 min.

4. Konsultacja lekarska

Standardowo pacjent realizuje wizyty u jednej z pielęgniarek, która samodzielnie opracowuje ranę. W niektórych przypadkach pielęgniarka konsultuje leczenie z lekarzem specjalistą chorób wewnętrznych. Zadaniem lekarza jest ocena funkcjonowania wszystkich narządów wewnętrznych. W uzasadnionych medycznie przypadkach lekarz wystawia skierowania na konsultacje do innych specjalistów lub na specjalistyczne badania.

Proces leczenia ran