Internista Gdynia

Interna jest specjalizacją medyczną, obejmującą leczenie narządów wewnętrznych, diagnostykę, profilaktykę oraz ogólną kontrolę stanu zdrowia. Wybierający ją lekarz jest wykwalifikowany w zakresie większości jednostek chorobowych. W centrum medycznym Medami pacjentom powyżej 18 roku życia oferujemy konsultacje ze specjalistami w tej dziedzinie. Jest to oferta kierowana do osób z Trójmiasta, m.in. Gdynia czy jej okolice. Mogą oni skorzystać z pomocy lekarza internisty nie tylko w celu dokonania ogólnej oceny stanu swojego zdrowia, ale także, gdy potrzebują skierowania na badania laboratoryjne lub do innego specjalisty bądź w przypadku konkretnej dolegliwości czy nieprawidłowego funkcjonowania narządów wewnętrznych.

W czym specjalizuje się lekarz internista w Gdyni?

Zadaniem lekarza internisty, który często bywa określany również jako lekarz specjalista chorób wewnętrznych,  jest ocena funkcjonowania wszystkich narządów wewnętrznych pacjenta. Jego specjalizacja jest najbardziej obszerna – obejmuje bowiem różne działy medycyny. Lekarze zajmujący się chorobami wewnętrznymi posiadać muszą wiedzę, która obejmuje m.in. choroby:

 • układu oddechowego,
 • układu krążenia,
 • układu moczowego,
 • układu krwiotwórczego,
 • układu nerwowego,
 • endokrynologiczne,
 • zakaźne,
 • alergiczne,
 • onkologiczne,
 • reumatyczne,
 • psychiczne.

Wymienione choroby leczy internista, wciąż nie są to jednak wszystkie schorzenia, którymi się zajmuje. Ponadto w obszarze interny mieści się także leczenie paliatywne, geriatria oraz toksykologia i transfuzjologia.

Poza rozpoznawaniem powszechnych objawów schorzeń wewnętrznych lekarz pierwszego kontaktu, m.in.:

 • stwierdza, czy konieczne jest dalsze leczenie z udziałem lekarzy specjalizujących się w innych dziedzinach,
 • wystawia skierowania na konsultacje do innych specjalistów lub na specjalistyczne badania uzasadnione medycznie,
 • wykonuje drobne zabiegi medyczne,
 • udziela pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia – wykonuje np. ewakuację płynu z jamy opłucnej czy wodobrzusza, przetacza krew i preparaty krwiopochodne;
 • może wykonywać badania przedmiotowe i podmiotowe,
 • odczytuje wyniki badań np. EKG, USG, laboratoryjnych.

Choroby wewnętrzne są więc jedną z najobszerniejszych specjalizacji lekarskich.

lekarz internista Gdynia medami

Lekarz internista Gdynia

W naszej przychodni w Gdyni pacjentami w zakresie chorób wewnętrznych zajmują się lekarze specjaliści prowadzący leczenie chorych zarówno w centrum medycznym, jak i w domu. Wyróżnia ich indywidualne podejście do pacjentów oraz otwartość. Chorzy mogą liczyć na wyczerpujące informacje na temat swojego stanu zdrowia i cenne wskazówki co do dalszej terapii. Nasi medycy zajmujący się leczeniem chorób narządów wewnętrznych to dobrze wykwalifikowani specjaliści z bogatym doświadczeniem, którzy zawsze stawiają dobro pacjenta na pierwszym miejscu. Jeśli potrzebujesz konsultacji z dobrym lekarzem rodzinnym, zapraszamy do kontaktu.

internista gdynia