Kardiologia
Konsultacja kardiologiczna + EKG
200 zł
Wizyta domowa – porada kardiologiczna
400 zł
ECHO serca
200 zł
ECHO serca - wizyta domowa
400 zł
EKG
40 zł
EKG wizyta domowa
150 zł
Opis EKG przez kardiologa
50 zł
Porada recepturowa
50 zł
Holter EKG - 24-godzinny zapis EKG (założenie + wypożyczenie) z opisem kardiologa
180 zł
Holter RR - 24-godzinny pomiar RR (założenie + wypożyczenie) z opisem kardiologa
180 zł