Poradnia leczenia ran

Poradnia Leczenia Ran MedAmi w Gdyni jest wyjątkowym miejscem na mapie Trójmiasta, gdzie Pacjent dotknięty problemem rany przewlekłej znajdzie kompleksową, wielospecjalistyczną pomoc.

Dzięki zaangażowaniu w proces leczenia lekarzy specjalistów wielu specjalności ( chirurg, kardiolog, internista, diabetolog ), wykwalifikowanych pielęgniarek opatrunkowych i licznych specjalistów wspierających nasz personel ( podolog, fizjoterapeuta, dietetyk medyczny ) LECZYMY najtrudniejsze rany. Interdyscyplinarne, holistyczne podejście do Pacjentów pozwala nam osiągać prawdziwie spektakularne efekty w zakresie leczenia ran przewlekłych.

Wieloletnie doświadczenie w leczeniu trudno gojących się ran

Problemy zdrowotne, jakie dotykają naszych Pacjentów i ich rodziny nieustannie motywują nas do  podnoszenia kwalifikacji naszego personelu i poszerzania zakresu usług, jakie świadczymy w Medami. Doświadczony Zespół Medami wie jak męczący, długotrwały i kosztowny jest proces ukierunkowany na wyleczenie rany przewlekłej. Trudno gojące się rany są źródłem uporczywego bólu i cierpienia Pacjenta. Często stan rany ulega pogorszeniu w wyniku nieprofesjonalnego, długotrwałego leczenia, a Pacjentom towarzyszy wstyd i obawa przed podjęciem stosownego, profesjonalnego leczenia. Zdarza się również, że problem ran przewlekłych jest bagatelizowany, nawet przez niedoświadczony personel medyczny.

Dlatego  personel naszej Poradni  tworzą ludzie z pasją, dla których leczenie ran przewlekłych jest wyzwaniem stanowiącym cel nadrzędny ich działań, a dobro i zdrowie  Pacjenta jest najważniejsze.

Nasz zespół, w skład którego wchodzi między innymi lekarz internista oraz chirurg, posiada wieloletnie, udokumentowane doświadczenie w leczeniu bardzo trudnych przypadków medycznych. Podstawą świadczonych w Poradni MedAmi usług jest komfort psychiczny i fizyczny Pacjentów, oraz ich szybki powrót do zdrowia.

W jaki sposób odbywa się leczenie ran przewlekłych w Medami?

W profesjonalnie wyposażonym gabinecie zabiegowym lekarze specjaliści – interniści, chirurdzy i diabetolodzy, dokonają kompleksowej oceny stanu rany, podadzą analizie dotychczas stosowaną terapię oraz przeprowadzą szczegółowy wywiad medyczny. Na podstawie zebranych informacji i oceny rany może nastąpić chirurgiczne opracowanie rany, rozpisany zostanie szczegółowy harmonogram leczenia i przedstawione zostaną główne cele zaproponowanej terapii opartej na nowoczesnych metodach leczenia ran – m. in. zastosowanie specjalistycznych opatrunków (dostępnych na refundowane recepty) oraz profesjonalnej kompresjoterapii.

W uzasadnionych przypadkach możliwe będzie zastosowanie podciśnieniowej terapii leczniczej będącej najnowszym rozwiązaniem technologicznym w leczeniu ran przewlekłych.