Badania diagnostyczne

Wieloletnie doświadczenie w zakresie oferowania profesjonalnych usług pielęgniarskich – pozwoliło nie tylko wypracować specjalistyczne podejście do Pacjentów Medami, ale również tak kształtować naszą ofertę i sukcesywnie ją wzbogacać, by możliwie najpełniej odpowiadała na potrzeby zdrowotne Pacjentów. Stąd m.in. w naszej ofercie badania diagnostyczne. Naszą Placówkę wyposażyliśmy w nowoczesny sprzęt medyczny zaś wykonywanie badań powierzamy wyłącznie personelowi z doskonałym przygotowaniem zawodowym. W naszej placówce badania diagnostyczne Pacjenci mogą wykonać w gabinecie MedAmi oraz w otoczeniu wskazanym przez Pacjenta (w domu lub w pracy).

  • Badania laboratoryjne: materiał do badań jest pobierany w naszym gabinecie zabiegowym i w domu Pacjenta. Badania są wykonywane w laboratorium; Bruss Grupa Alab. Sp. z o.o. Laboratorium medyczne.
  • Badanie EKG: Najprostsze badanie służące diagnozowaniu chorób serca i ukazywaniu jego czynności. Badanie wykonywane jest w naszym gabinecie zabiegowym bez wcześniejszej rejestracji oraz w domu Pacjenta.
  • Holter RR: Badanie diagnostyczne polegające na całodobowym pomiarze ciśnienia tętniczego krwi przez specjalny aparat. Pomiary podczas badania wykonują się automatycznie. Urządzenie składa się z mankietu umieszczonego na ramieniu Pacjenta i aparatu z pompką przytwierdzonego do pasa. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja na badanie.
  • Holter EKG: Badanie diagnostyczne polegające na całodobowym monitorowaniu czynności serca. Pozwala ocenić pracę serca zarówno w spoczynku jak i w czasie wykonywania codziennych czynności. Urządzenie składa się z aparatu przytwierdzonego na pasku i elektrod umieszczonych na klatce piersiowej Pacjenta. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja na badanie. Istnieje możliwość założenia aparatu w środowisku Pacjenta.
Badania diagnostyczne
EKG w gabinecie
40 zł
EKG w domu
200 zł
ECHO serca
200 zł
Holter EKG 24H
200 zł
Holter EKG 48H
250 zł
Holter EKG 72H
300 zł
Holter EKG 12k. 24H
230 zł
Holter EKG 12k. 48H
300 zł
Holter EKG 12k. 72H
390 zł
Holter RR 24H
200 zł
Holter RR 48H
250 zł
Holter RR 72H
300 zł
dodatkowy opis Holtera w języku angielskim
dopłata 200 zł
ECHO serca - wizyta domowa
600 zł
ABI wskaźnik kostka-ramię
100 zł