Pielęgniarska opieka długoterminowa

Świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej realizujemy w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, na podstawie umowy z Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Gdańsku. Usługi te są zatem dla Pacjenta BEZPŁATNE.

W ramach Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej realizujemy świadczenia zdrowotne na rzecz Pacjentów przewlekle chorych przebywających w domu, nie wymagających hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego, ale ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagających systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej.

Świadczenia zdrowotne w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej są realizowane na podstawie:

  • skierowania lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza prowadzącego z oddziału szpitalnego, po zakończonym procesie leczenia w warunkach szpitalnych,
  • pisemnej zgody Pacjenta lub Jego Rodziny na objęcie pielęgniarską opieką długoterminową,
  • kwalifikacji pielęgniarskiej do objęcia opieką przez pielęgniarkę opieki długoterminowej i konieczność minimum jednego ze świadczeń pielęgniarskich wymaganych aktualnie przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Po odebraniu zgłoszenia, pielęgniarka opieki długoterminowej umawia się na wizytę domową. W przypadku braku możliwości objęcia Chorego pielęgniarską opieką długoterminową Pacjent jest umieszczony na liście kolejki osób oczekujących.

Pobierz skierowanie do opieki długoterminowej

W czasie realizacji świadczeń – pielęgniarka opieki długoterminowej:

  • wykonuje zabiegi pielęgniarskie, diagnostyczne i terapeutyczne we współpracy z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej,
  • przygotowuje Chorego i Jego Rodzinę do samoopieki, w tym radzenia sobie z chorobą i niepełnosprawnością,
  • prowadzi edukację zdrowotną,
  • pomaga w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji Chorego w domu.