Geriatria

Diagnozowaniem i leczeniem pacjentów w podeszłym wieku zajmuje się geriatria. Osoby powyżej 60. roku życia obejmowane są również profilaktyką w tej specjalizacji medycznej. W związku z tym, że społeczeństwo w Polsce, podobnie jak i w innych zakątkach świata, raczej starzeje się, niż odmładza, pojawiła się potrzeba zwiększenia opieki, m.in. medycznej nad seniorami.
W obszarze geriatrii mieszczą się różnego rodzaju choroby wieku starczego, a wiele z nich jest przewlekłych. Do nich zalicza się, np.:

 • chorobę zwyrodnieniową stawów,
 • cukrzycę,
 • chorobę niedokrwienną,
 • zaparcia,
 • wysiłkowe nietrzymanie moczu,
 • przewlekłą obturacyjną chorobę płuc,
 • demencję,
 • depresję starczą,
 • osteoporozę,
 • nadciśnienie tętnicze.

U osób starszych występuje zazwyczaj wielochorobowość, czyli równocześnie cierpią na schorzenia somatyczne i psychiczne, najczęściej przynajmniej na 2-3. W przypadku seniorów jedna choroba z reguły pociąga za sobą następne, czyli powstaje efekt tzw. domina. Np. skutkiem niewydolności serca mogą być zaburzenia pamięci, pracy nerek czy ograniczona sprawność ruchowa.

Czym zajmuje się lekarz geriatra?

Zajmujący się osobami starszymi lekarz geriatra przede wszystkim leczy. Przeprowadza szczegółowy wywiad z pacjentem, kieruje na badania medyczne, aby określić jego stan i ewentualny plan leczenia. Na podstawie wyników określa kierunek terapii. Zapisuje lekarstwa, zleca dodatkową diagnostykę, kieruje pacjentów do ośrodków leczenia cierpiących na nieuleczalne choroby, sanatoriów czy uzdrowisk. Działania podejmowane przez  lekarza geriatrę to nie tylko rozpoznanie pierwotnej dolegliwości, ale i odpowiednie zaplanowanie leczenia, aby walka z jedną chorobą nie powodowała nasilania się innego schorzenia.

Ma on również inne spore wyzwanie. Często bowiem u seniorów pojawia się tzw. zespół słabości. To inaczej szereg różnych dolegliwości i zaburzeń. Wśród nich wymienić można np.:

 • utratę masy mięśniowej (sarkopenię),
 • niedożywienie,
 • niską aktywność ruchowa,
 • kłopoty z utrzymaniem równowagi,
 • ograniczoną i spowolnioną motorykę,
 • mniejszą wrażliwość i reakcję na bodźce.

Wczesne rozpoznanie tego przypadku pozwala wdrożyć określone działania prewencyjne, dzięki którym można będzie zwiększyć komfort życia pacjenta. Pozwolą one także przesunąć w czasie konieczność sprawowania opieki nad seniorem przez inne osoby czy właściwe instytucje. Dlatego właśnie lekarz geriatra często modyfikuje leczenie, podpowiada różne rozwiązania, dzięki którym osoba w podeszłym wieku może lepiej funkcjonować na co dzień, wprowadza zdrowe odżywianie itd.

Leczenie geriatrii w Gdyni

Nasi starsi pacjenci mogą liczyć na konsultacje z zakresu geriatrii. Dotyczy to osób, które na co dzień zamieszkują, nie tylko w mieście Gdynia ale i w okolicy. Ze strony specjalizującego się w tej dziedzinie lekarza mają zapewniony szeroki zakres opieki nie tylko stricte medycznej. Mogą oni liczyć, m.in. na:

 • wszelkie informacje dotyczące ich stanu zdrowia,
 • skierowanie do innych lekarzy specjalistów – np. kardiologa, internisty, okulisty, diabetologa, laryngologa.

Nasz geriatra leczy szerokie spectrum chorób, które dotykają osoby starsze. Ma holistyczne podejście do pacjentów i zajmuje się kompleksowo ich schorzeniami. Gwarantujemy, że świadczona przez nas opieka geriatryczna realizowana jest na wysokim poziomie. W zakładce „Kontakt” zamieszczone są podstawowe dane niezbędne do umówienia się na wizytę.

 

Dr med. Jerzy Foerster

 • specjalista chorób wewnętrznych,
 • specjalista geriatrii

Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku.

Doświadczenie w geriatrii: Klinika Geriatrii CMKP w Warszawie, Kierownik Oddziału Geriatrii w Gdyni oraz Wojewódzkiej Poradni Geriatrycznej w Gdańsku. Obecnie Zakład Gerontologii GUMed.

W MEDAMI dr med. Jerzy Foerster udziela konsultacji stacjonarnie. Jest doceniany przez Pacjentów za dociekliwość w podejściu do problemów zdrowotnych. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem:

 • zaburzenia pamięci (demencje, choroba Alzheimera, miażdżyca)
 • nadciśnienie tętnicze,
 • hipercholesterolemie,
 • koordynacja leczenia farmakologicznego osób starszych.